Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

Ale prawda jest też taka, że zakochany człowiek jest szalenie zachłanny na tę drugą osobę. Pamiętam, jak budowaliśmy bąble czasowe, aby być ze sobą. Choćby przez chwilę. Jadąc z Krakowa do Lublina, nie jechałem bezpośrednio. Przyjeżdżałem na 20 minut do Warszawy, żeby spędzić ten moment z Dorotą na dworcu. Stawało się na głowie, żeby zobaczyć, powąchać, poczuć.
— Mariusz Bonaszewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 21 2017

8412 60de 500
Reposted fromcorvax corvax viakaakashy kaakashy

March 20 2017

8252 ae02
Reposted fromerial erial viahumane humane
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viahumane humane

March 19 2017

Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viaczekoladowysen czekoladowysen
9990 aa14
Reposted fromkatsiu katsiu viaczekoladowysen czekoladowysen
7888 f556
1x.com

March 17 2017

Flatland II: A New Series of Dramatically Skewed Photographic Landscapes by Aydin Büyüktas

Turkish digital artist and photographer Aydin Büyüktas continues his dizzying landscape series Flatland with this new collection of collages shot in various locations around the world. Each image requires around 18-20 aerial drone shots which are then stitched together digitally to form sweeping landscapes that curl upward without a visible horizon. As we’ve noted before, Büyüktas found inspiration in a century-old satirical novel titled Flatland about a two-dimensional world inhabited by geometric figures. You can see more from the series on his Facebook page.

Reposted fromcuty cuty viakaakashy kaakashy
1022 66b5 500

Execution of guards of the Stutthof concentration camp, Poland, 1946

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viadontforgot dontforgot

March 16 2017

6433 3c6b
Reposted fromsummerkiss summerkiss viazupelnie zupelnie

March 13 2017

3223 8526
Reposted frommyteatime myteatime viadepresja depresja

March 11 2017

Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole

March 10 2017

Reposted fromDeva Deva viamaua maua
Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.
Tylko - nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy.
— A. Osiecka
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viamaua maua
Większość ludzi uważa, że najbardziej intymnym doświadczeniem na świecie jest seks. Ale tak nie jest. Seks nie jest najbardziej intymnym przeżyciem, jakie mogą dzielić kochankowie. Nawet gdy jest piękny.Nawet gdy jest idealny. Najbardziej intymnym przeżyciem jest pozwolenie, by ukochane osoby zobaczyły nas w najgorszej formie. Wtedy, gdy jesteśmy najsłabsi. Prawdziwa intymność jest wtedy, gdy nic nie jest idealne.
— Amy Harmon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 08 2017

To tak, jakbyś miał głęboko w sobie coś, co sprawia, że nie czujesz się godny pokochania.
— Dexter
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahumane humane

March 07 2017

Jestem uprzejmy, ale nie nadskakujący, nie mam przyklejonego uśmiechu. Dla mnie ważna jest prawda, nie cierpię fałszu, dwulicowości. Jeżeli z kimś rozmawiam i staram się być szczery, to czasem jestem niewiarygodny. Wielokrotnie spotkałem się z sytuacjami, kiedy ktoś próbował mi zaszkodzić, mówiąc na mój temat różne rzeczy za moimi plecami, często interpretując moje zachowania całkowicie subiektywnie. Nie mam ani super pewności siebie, ani poczucia wyjątkowości. Jestem wrażliwy, wręcz nadwrażliwy. Cała moja postawa jest defensywna - gdybyś spotkała mnie na ulicy, miałbym nasunięty kaptur, palił papierosa i pewnie nie szukał kontaktu. Łatwo mnie zranić, chociaż ostatnio może mniej, bo czuję akceptację ludzi. Widzę, że to, co robię, ma sens.
— Sebastian Fabijański
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl