Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2019

5501 83f8 500
Reposted fromowca owca viaerrortryagain errortryagain
Reposted fromFlau Flau viaerrortryagain errortryagain

December 01 2019

4521 c334 500
Reposted frompiehus piehus viaerrortryagain errortryagain
Reposted fromzelbekon zelbekon viaerrortryagain errortryagain
9777 67f0 500
Reposted frompiehus piehus vialithiumowa lithiumowa

November 20 2019

1463 b5a9 500
Reposted fromwstawaj wstawaj viawpuscmnie wpuscmnie

November 05 2019

9344 c03d 500
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname viaerrortryagain errortryagain
4840 ff4d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaerrortryagain errortryagain

October 29 2019

9134 f719 500
Ja, Olga Hepnarova 2
9387 21c8 500
Reposted fromverronique verronique viaerrortryagain errortryagain
0304 0ef9 500
Nie ma pan pojęcia, jakie to okropne, kiedy wali się całe nasze wyobrażenie o sobie samym.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Musisz tylko zacisnąć zęby.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

October 16 2019

2775 621d 500
Reposted fromdivi divi viaerrortryagain errortryagain

October 14 2019

Reposted fromwetpaper wetpaper viaerrortryagain errortryagain

October 04 2019

6466 566e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaerrortryagain errortryagain

September 19 2019

9113 cbd3 500
Reposted frompiehus piehus vialithiumowa lithiumowa

August 28 2019

Wyjątkowy, nie jest ten, kto daje Ci kwiaty, zachwyca urodą, obiecuje Ci wszystko.
Wyjątkowy jest ten, który zdołał zobaczyć potwory, które masz w środku i mimo to kocha.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawpuscmnie wpuscmnie

August 20 2019

Lekcja numer jeden: zawsze sprawiaj wrażenie, jakby nic, a przede wszystkim nikt nie był w stanie wytrącić cię z równowagi, zrozumiałaś?  Lekcja numer dwa: zachowuj się zawsze tak, jakbyś się świetnie bawiła.
— Sabine Both, "Przeprowadzka do siódmego nieba"
Reposted frommarysia marysia viaanorexianervosa anorexianervosa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl