Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania, a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem, a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16, a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni, by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli, a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj. 
— doubleespresso
Reposted fromlovvie lovvie viaerrortryagain errortryagain

January 21 2020

Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości.
Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”.
— Olga Tokarczuk - „Czuły narrator”

January 18 2020

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialithiumowa lithiumowa
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viawpuscmnie wpuscmnie

January 04 2020

Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice

December 21 2019

9911 8a32 500
Reposted fromcogitavi cogitavi vialithiumowa lithiumowa
1543 233a
Reposted frommsto msto vialithiumowa lithiumowa

December 13 2019

5781 d909 500

December 06 2019

5501 83f8 500
Reposted fromowca owca viaerrortryagain errortryagain
Reposted fromFlau Flau viaerrortryagain errortryagain

December 01 2019

4521 c334 500
Reposted frompiehus piehus viaerrortryagain errortryagain
Reposted fromzelbekon zelbekon viaerrortryagain errortryagain
9777 67f0 500
Reposted frompiehus piehus vialithiumowa lithiumowa

November 20 2019

1463 b5a9 500
Reposted fromwstawaj wstawaj viawpuscmnie wpuscmnie

November 05 2019

9344 c03d 500
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname viaerrortryagain errortryagain
4840 ff4d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaerrortryagain errortryagain

October 29 2019

9134 f719 500
Ja, Olga Hepnarova 2
9387 21c8 500
Reposted fromverronique verronique viaerrortryagain errortryagain
0304 0ef9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl